Screenshot 2019-05-13 at 23.35.32.png
Screenshot 2019-05-13 at 23.35.21.png
space 1.jpg
space2.jpg
space3.jpg
Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Anilao Beach House Floor Plan

Anilao Beach House Floor Plan

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

Bahay Kubo

space1.png
elevation1.png
Gentlewoman Catalogue.jpg
Gentlewoman Catalogue2.jpg
Space Rendering 1.jpg
final space 2.jpg
final space 3.jpg
final space floorplan .jpg
LCC

LCC

visual1.jpg
visua2.jpg
Screen Shot 2018-08-06 at 21.40.08.png
LCC

LCC

v1.jpg
LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

LCC

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

Eggs in a Basket

cinema logo.jpg
cinemamusuem 1.jpg
revisedcm1.jpg
2a Revised Construction Drawing .jpg
2b.jpg
2c.jpg
2d.jpg
2e.jpg
2a.jpg
2l.jpg
2g.jpg
2h.jpg
2i.jpg
2j.jpg
2f.jpg
2m.jpg
2k.jpg
Floorplan- Exterior.jpg
Floorplan- Design Area .png
Floorplan of design area .png
Floorplan Interior .jpg
Floorplan- Exterior.jpg
Elevation 3,4 &5: A5 .jpg
Elevation 1&2:A4.jpg
corner section.jpg
standing desk elevation .jpg
right side elevation .jpg
left side elvation.jpg
back side elevation.jpg
front elevation.jpg
Interior floorplan .jpg
exterior floorplan.jpg